Regulamin - Pasnik Żerniki

Pasnik Noclegi
Noclegi Paśnik
Przejdź do treści
Witamy Państwa serdecznie w naszym Noclegi  Paśnik i Życzymy miłego  pobytu.Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

1.Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.                                                                  
2.Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.                                                           
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z  ustalonym przez Gościa terminem rezerwacji pokoju/pokojów.                                                                              
4.Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia  zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
5.W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości  od 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
6.Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
7.Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej
8.Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt
9.W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.
10.W przypadku przyjazdu do danego pokoju mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.  
11.Jeśli Noclegi  Paśnik poniosą znaczne straty z powodu nie zrealizowanej (odmówionej) rezerwacji, gość-firma  który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości od 50% do 100% ceny wynajmu tego pokoju   
12.Noclegi  Paśnik  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę mieniu spółki lub należącemu do Gości lub pracowników, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie obiektu.                                                    
13.Noclegi  Paśnik świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w administracji.
14. Noclegi  Paśnik ma obowiązek zapewnić:  
– Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
– Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu
– Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług  
– Sprzątanie pokoju wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności Gościa  (w czasie nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
– Naprawę sprzętu w terminie 48 h o ile będzie taka możliwośćtechniczna.  Wymianę pościeli co 14 dni                                                                                                                                                                                                        

15.  Gość Noclegi Paśnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia  lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
16.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.  
17.  Prosimy o zamykanie wejścia do obiektu na klucz. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie na noc bramy wjazdowej na teren posesji.  
18.  Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:  
– zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,  
– zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
– wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor).  

19.  W Noclegi Paśnik obowiązuje CAŁKOWITY  ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW – TYTONIU oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego obiektu   (w szczególności w pokojach). Za nie przestrzeganie zakazu zostanie naliczona opłata w wysokości 500 złotych  
20.  Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi , wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych..
21.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.  
22.  Zwierzęta mogą przebywać na terenie Noclegi  Paśnik tylko za zgodą właściciela obiektu.  
23.  Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.  
24.  Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz  nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całego obiektu . Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.  
25.  Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.  
26.  W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według  aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.  
27.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt
28.W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Noclegi  Paśnik przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu  przedmioty te przejdą na własność Noclegi  Paśnik
29.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności  i bezpieczeństwo korzystania.  
30.Parking na terenie obiektu  jest przeznaczony tylko dla naszych Gości. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.
31.Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. .                           
32. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
33. Osoby nie zameldowane w Noclegi  Paśnik mogą gościnnie przebywać w pokoju do godziny 22:00.  
34. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie  Właścicielem Obiektu Noclegi Noclegi Paśnik Małgorzata Marecka ul.Strzelińska 8 55-012 Zerniki Wrocławskie        
                                                            
Osoby reprezentujące Firm:                                                                                                                                                                                                       

Prezes: Paweł Marecki
tel. 889107264                                                                                                                                                                          Wiceprezes: Małgorzata Marecka tel. 604711780                                                                                                                                                               

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość  regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zaliczki lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zaliczka nie była wymagana. Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.
Noclegi Paśnik Małgorzata Marecka
ul. Strzelinska 8 55-012 Żerniki Wrocławskie
NIP 899-112-69-98
Numer konta 70109024860000000144395117
email:  gonia0021@op.pl
Kontakt
tel. 604 711 780
Stronę wykonała firma: Goldenmayer.
Wróć do spisu treści